Macros

Macrografie… een nieuwe wereld…

 

Macros maken, macros leren betekent vaak zijn eigen limieten overtreffen, zijn blik openen buiten de conventionnele, aangenomen waarden.
Het is wel degelijk zich toelaten verder dan de horizonlijn te kijken en zich bogen om de wereld van de kleine wezen te leren kennen…
Leren betekent vaak nieuwsgierig te zijn, en proberen zijn ogen te openen voor de microscopische wezen die onze wereld bewonen.

Zo kunnen wij dan ondervinden dat de natuur niets aan mensheid moet benijden…
 
© Michèle DC – Alle rechten voorbehouden.