Folklore

Folklore, tradities …
Wereld is een openlucht museum …
Een terugblik op mijn levenstocht in India van 1989 tot 2008 en de talrijke gebeurtenissen die ik daar  beleven heb met diverse artistieke talenten vanuit de klassieke dans- en muziekwereld…
Buitengewone artiesten die het op prijs stellen hun talent door te geven aan hun leerlingen. 

© Michèle DC – Alle rechten voorbehouden.